Landela unogwaja omhlophe.

Siyakwamukela NGAPHEZU KWAMATRIX.